Kontaktné údaje

W-STAVOB s.r.o.

Dlhý rad 34,
085 01 Bardejov

Zapísaná v Obchodnom registri
okresného súdu Banská Bystrica
Vložka číslo: 10000/S
ICO: 36855341
DIČ: 2022508004
IBAN: SK65 7500 0000 0040 0873 7179
Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI
pre Banskobystrický kraj Dolná 46,
974 00 Banská Bystrica 1

Kontaktný formulár

Zaujali sme Vás? Vyplňte nižšie prosím pár údajov a v čo najkratšom možnom čase Vám vypracujeme ponuku na mieru!

Napíšte správny výsledok